STØTTEMUR

Støttemurblokk er et godt og rimelig alternativ for utnyttelse av utearealet.

Systemet består av standardblokk, 1/2 blokk, hjørneblokk, buebokk til utvendige buer, skrå avsluttningsblokk og sålefundament.
 

Murens helning blir automatisk 80 grader ved montering på vannrett såle (ca 18 cm pr meter). Blokkene har en låse fas som gir muren høy stabilitet og er enkel og montere. Blokkene på vekten og øker håndteringsvennligheten under montering.

BROSJYRER/ 

PRODUKTINFORMASJON

Inspirasjon

BE OM ET TILBUD I DAG

Send inn vårt skjema for tilbudsforespørsler, så kontakter vi deg! 

NB! Lagre skjema på egen PC/MAC og fyll ut dette digitalt når det passer deg.

Lagre skjema og send skjema til vår e-post post@morkenbetong.no, sammen med evt. tegninger.

© 2020  Morken Betongvare AS.

Tromsnesvegen 57, 2634 Fåvang

Org.nr.: 915 201 466  

Tlf.: 61 28 21 57

Utviklet av 

Fossekall AS