Støttemur

Støttemurblokk er et godt og rimelig alternativ for utnyttelse av utearealet.

Systemet består av standardblokk, 1/2 blokk, hjørneblokk, buebokk til utvendige buer, skrå avsluttningsblokk og sålefundament.
Murens helning blir automatisk 80 grader ved montering på vannrett såle (ca 18 cm pr meter). Blokkene har en låse fas som gir
muren høy stabilitet og er enkel og montere. Blokkene på vekten og øker hånteringsvennligheten under montering.